DINH DƯỠNG CHO TRẺ MẦM NON (08/09/2020 21:49)

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ mầm non có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất và trí tuệ. Đây là giai đoạn tiền đề quyết định quan trọng đến toàn bộ sự phát triển chung của trẻ về sau.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020- 2021 (18/09/2020 22:26)

Trường Mầm non Thượng Cát thực hiện mục tiêu giáo dục theo Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 28 /2016 BGDĐT ngày [...]

Công văn số: 2485/UBND-GD&ĐT về việc phòng chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020 - 2021. (29/08/2020 9:36)

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 2686/HDLN: GDĐT-YT ngày 25/8/2020 của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đầu năm học 2020 - 2021; Công văn số 2654/SGDĐT-CTTT ngày 19/8/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội [...]