Trường mầm non Thượng Cát tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 - 2020 cấp trường (04/03/2020 16:55)

Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao khả năng tự nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết những khó khăn vướng mắc, các vấn đề thực hiện trong công tác quản lý, chỉ đạo, chăm sóc, [...]

TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG CÁT TUYÊN TRUYỀN KỈ NIỆM 70 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (21/03/2018 16:58)

Vào chiều ngày 28/02/2018, trường mầm non Thượng Cát tuyên truyền đến toàn thể Cán bô - Giáo viên - Nhân viên của trường nội dung Kỉ niệm 70 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.