HỘI THI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TẠI TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG CÁT (16/04/2019 22:39)

Sáng ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2019 trường mầm non Thượng Cát tổ chức hội thi: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"
        Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên và xã hội cần thiết và trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non và hiệu quả của những hoạt động này nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.
     Thấy được tầm quan trọng cuả việc  xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâmthực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của phòng giáo dục quận Bắc Từ Liêm, theo đúng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, sáng ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2019 trường mầm non Thượng Cát tổ chức hội thi: “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
    Đúng 8h30 phút các cô giáo bắt đầu tổ chức cho các con vào hoạt động góc tại môi trường lớp mình.
    Sau đây là một số hình ảnh kết quả được đánh giá dựa trên sản phẩm, quá trình hoạt động tích cực chủ động sáng tạo của các con:

 
Hình ảnh các bé tại góc kĩ năng thực hành cuộc sống
Hình ảnh các bé tại góc khám phá
Hình ảnh các bé tại góc học tập
Hình ảnh các bé tại góc văn học
Đồ dùng tại góc văn học lớp C3