Tập huấn công tác phòng, chống chống dịch COVID 19, Sốt xuất huyết và tay - chân - miệng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Thượng Cát (28/08/2020 20:27)

Vào 14h00’ chiều ngày 28/8/2020, tại lớp B2 - trường Mầm non Thượng Cát đã tổ chức buổi tập huấn về công tác phòng, chống chống dịch COVID 19, Sốt xuất huyết và tay - chân - miệng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Thượng Cát. Nội dung chính trong khuôn khổ của buổi tập huấn là về tình hình dịch bệnh COVID 19 và kiến thức về bệnh Sốt xuất huyết, tay - chân - miệng.

          Vào chiều ngày 28/8/2020, tại lớp B2 - trường Mầm non Thượng đã tổ chức buổi tập huấn về phòng, chống chống dịch COVID 19, Sốt xuất huyết và tay - chân - miệng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Thượng Cát. Đối tượng tham dự của buổi tập huấn là cán bộ quản lý, toàn bộ giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Thượng Cát và đại diện 2 trường mầm non thư thục "Bi Bô", "Ngôi nhà bé thơ" trên địa bàn. Chủ trì buổi tập huấn là đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng trường Mầm non Thượng Cát.

          Nội dung chính trong khuôn khổ của buổi tập huấn là tình hình dịch COVID 19, các kiến thức về bệnh Sốt xuất huyết, tay - chân - miệng. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc không quên nhắc nhở về công tác vệ sinh, khử khuẩn bằng Cloramin B toàn bộ trường học để đón chuẩn bị đón học sinh trong ngày tựu trường sắp tới.

          Sau đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn:

Đồng chí Ngọc - Hiệu trưởng trường Mầm non Thượng Cát chủ trì buổi tập huấn.

 

Đồng chí Giang - nhân viên y tế trường Mầm non Thượng Cát phát tờ tuyên truyền