KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020- 2021 (18/09/2020 22:26)

Trường mầm non thượng cát thực hiện mục tiêu giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/tt-bgdđt ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo: thông tư số 28 /2016 bgdđt ngày 30/1/2016, sửa đổi bổ xung một số nội dung chương trình giáo dục mầm non.giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

STEM, STEAM CÁCH HỌC CỦA TRẺ MẦM NON MÀ BỐ MẸ NÊN BIẾT (08/09/2020 21:41)

Stem, steam cách học của trẻ mầm non mà bố mẹ nên biết

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3- 4 TUÔI NĂM HỌC: 2019 - 2020 (08/06/2020 8:50)

Kế hoạch giáo dục tháng 9/2019 lứa tuổi mẫu giáo bé 3- 4 tuôi

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4- 5 TUÔI NĂM HỌC: 2019 - 2020 (05/06/2020 10:26)

Kế hoạch giáo dục chương trình nhà trường lứa tuổi mẫu giáo nhỡ 4- 5 tuôi

CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG CÁT (02/06/2020 10:55)

Chương trình năm học 2019-2020 trường mầm non thượng cát