Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 3 năm 2020 (15/10/2020 14:25)

Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 3 năm 2020

Công khai các khoản thu năm học 2019-2020 (15/10/2020 14:23)

Công khai các khoản thu năm học 2019-2020

Công khai danh sách học sinh miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập HK 1 NH 2020-2021 (02/10/2020 15:21)

Công khai danh sách học sinh miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập hk 1 nh 2020-2021

Công khai Điều chỉnh giảm dự toán ( lần 2) (02/10/2020 14:50)

Công khai điều chỉnh giảm dự toán ( lần 2)

Công khai danh sách đề nghị miễn đóng góp sữa học đường học kì 1 năm học 2020-2021 (18/09/2020 16:33)

Công khai danh sách đề nghị miễn đóng góp sữa học đường học kì 1 năm học 2020-2021