Công văn số 2428/UBND-GD&ĐT ngày 27/6/2019
Công văn số 2428/UBND-GD&ĐT ngày 27/6/2019 của UBND quận Bắc Từu Liêm về việc điều chỉnh, bổ sung giao chỉ tiêu tuyển sinh các trường mầm non, tiểu học công lập tại phường Đức Thắng, Phú Diễn, Xuân Tảo, Đông Ngạc năm học 2019-2020

Công văn số 2428/UBND-GD&ĐT ngày 27/6/2019 của UBND quận Bắc Từu Liêm về việc điều chỉnh, bổ sung giao chỉ tiêu tuyển sinh các trường mầm non, tiểu học công lập tại phường Đức Thắng, Phú Diễn, Xuân Tảo, Đông Ngạc năm học 2019-2020.