Chọn chủ đề video
Có tất cả : 302 video

Video thi Vẽ vườn cây - GV:Nguyễn Thu Huyền - B1
Video thi: Tạo hình: Vẽ chú heo trên quả bóng bay - GV: Nguyễn Thị Minh Phương - B4
Video thi: Khám phá chiếc túi nilong - GV: Đào Thị Tuyến - B4
Video thi: Làm đất nặn từ bột mì - GV: Nguyễn Thị Hoa - B4
Video thi: In bàn tay tạo hình con vật - GV: Nguyễn Thị Yến - B3
Video thi: Nhận biết hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật - GV: Nguyễn Thị Hường - B4
KNS "Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay" - Cô Nguyễn Thị Hiền - Lớp A1
Hoạt động tạo hình: Làm chú chú ốc sên - Cô Nguyễn Thị Liên Lớp MGLA4
Hoạt động tạo hình "Làm con thỏ"- Cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Lớp MGL A6